HİKÂYE
İbrahim Sadri

OYNAYANLAR
RIZA:
Şakir Duman
FERİT: Ramazan Sarıtemur

SİNEMÜSLİM EKİBİ (harf sırasına göre)
Ahmet Yasin
Emrah
Mehmet Akif
Musa
Osman Gazali

TEŞEKKÜRLER
İbrahim Sadri
Ahmet Güler
Oskar Medikal
İHH

---o0o---

SineMüslim
İstanbul - Mayıs '08

http://riza.sinemuslim.com